Stichting Tijdelijk Wonen

Samen bouwen, samen besturen en samen wonen.

Stichting Tijdelijk Wonen realiseert huisvesting voor jongeren in een zeer brede zin. Studenten, werkenden, kwetsbare groepen, voor het eerst op kamers of al langer zelfstandig en op zoek naar een plek om te wonen met sociale samenhang. Met minimale middelen biedt STW huisvesting die dicht bij de wensen van de bewoners staat.