Eigen Haard

Woongeluk voor iedereen.

Eigen Haard zorgt dat zoveel mogelijk mensen met lage en middeninkomens in de regio Amsterdam betaalbaar kunnen wonen, in prettige buurten en in woningen van goede kwaliteit. Hiermee zorgt Eigen Haard voor woongeluk voor iedereen.