Defence for Children

Recht op sociale zekerheid.

Defence for Children komt op voor de kinderrechten van alle kinderen in zowel het binnen- als het buitenland. Via de Kinderrechtenhelpdesk verleent Defence for Children juridische steun aan kinderen van wie de rechten geschonden dreigen te worden. Defence for Children doet onderzoek en geeft voorlichting aan professionals, ouders en kinderen. Ook bepleiten ze de borging van kinderrechten in wetgeving en beleid.