De Lingeborgh

Bij ons op school is het gezellig en we helpen elkaar.

Bij openbare regionale schoolgemeenschap Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh, kun je terecht voor vmbo en onderbouw havo/vwo. Vestiging de Lingeborgh heeft als onderdeel van O.R.S. Lek en Linge een eigen kleur en cultuur: een veilige school, waarbinnen je mag zijn wie je bent, kleinschalig door elkaar te kennen, erkennen en herkennen.